Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Służb Technicznych (WST)

Wydział Służb Technicznych (WST)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Do zadań Wydziału Służb Technicznych należą sprawy remontów dróg gminnych, ulic, placów, utrzymanie zieleni, kierownie zespołem pracowników służb technicznych a w szczególności: 1) Prowadzenie i nadzorowanie remontów dróg, placów, chodników, ulic, mostów i przepustów, utrzymanie zieleni. 2) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych. 3) Sprawowanie nadzoru nad placem targowym i pobieranie opłat z tego tytułu. 4) Określanie zasad korzystania z dróg gminnych. 5) Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji pojazdów i sprzętu technicznego. 6) Prowadzenie zadań z zakresu napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych i gazowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. 7) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony p.poż i bhp. w wydziale. 8) Kierowanie pracownikami służb technicznych. 9) Prowadzenie magazynu sprzętu i dokumentacji w tym zakresie. 10)Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, kart drogowych pojazdów, zlecanie wyjazdów służbowych. 11)Prowadzenie zadań z zakresu eksploatacjii i konserwacji oświetlenia ulicznego. 12) Stosowanie procedur kontroli zarządczej.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje