Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Sekretarz

Sekretarz

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu,
7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
10) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,
11) koordynacja i prowadzenie spraw oświatowych,
12) koordynacja i organizacja spraw związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Rafał Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-13
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje